Posted on

About Us

About Nastassia Aleinikava

The glasses as a jewel and a jewel as a story – however, not everybody has the courage to write his or her story. The jewels and glasses from Nastassia Aleinikava studio range from a personal expression to the relation with the original sense of naturalness. They fill each little part of the breath, each swing of a movement, every moment “now“ with a new dimension, they accentuate the character of its bearer and pour new feelings into him or her. The details of the accessories bear exactly the story that is unnoticeable for many and so important and fulfilling for others. Breath in – breath out – the courage to open one’s eyes and to except myself the way only I want.

The works of Nastassia Aleinikava is spread out between a decent jewel of a great quality and unseen shapes and styles of glasses that can be considered unconventional. In her work, she takes inspiration from her homeland in Belarus as well as from natural details or cultural heritage that have been formed for ages and are still relevant. Her journey went through K.O.V. studio (headed by Eva Eisler) at UMPRUM in Prague, several nominations for Czech Grand Design Award (in 2008, 2011, 2013 and 2014) to authorial jewels in collections of the Museum of Decorative Arts in Prague and private collections. What makes her works so important is also the usage of materials. Glasses by Aleinikava are remarkable for being fully handmade from material of a high quality – Italian cellulose acetate by Mazzucchelli. The jewels and the glasses form together one whole in which also the personal and peculiarly original story of Nastassia is imprinted

Brýle jako šperk a šperk jako příběh – ne každý má ale odvahu ten svůj příběh psát. Šperky i brýle z dílny Nastassii Aleinikavy se pohybují na pomezí osobního vyjádření a propojení s prapůvodním smyslem přirozenosti. Naplňují každý dílek dechu, každý švih pohybu, každý moment “teď” novým rozměrem, akcentují charakter nositele a rozlévají v něm nové pocity. Detaily doplňků v sobě nesou právě onen příběh, který je pro mnohé nepostřehnutelný a pro jiné zase tolik důležitý a naplňující. Nádech – výdech – odvaha – otevřít oči a přijmout sám sebe tak, jak chci jen já.

Tvorba Nastassii Aleinikavy je rozprostřena mezi kvalitní decentní šperk a nevídané tvary a styly brýlí, které se dají naopak považovat za odvážné. Ve svých pracích čerpá jak ze své běloruské domoviny, tak z přírodních detailů či z kulturních odkazů, které se formují po staletí a jsou stále aktuální. Její cesta vedla přes ateliér K.O.V. (pod vedením Evy Eisler) na pražském UMPRUM, několik nominací na cenu Czech Grand Design (v letech 2008, 2011, 2013 a 2014) až po autorské šperky ve sbírkách UPM v Praze i v dalších soukromých sbírkách. Její tvorba je zásadní i v otázce materiálů. Brýle z dílny Aleinikavy se vyznačují především celkovým procesem ruční výroby a kvalitním materiálem – italským acetátem celulózy firmy Mazzucchelli. Šperky i brýle tvoří dohromady jeden výpravný celek, ve kterém je pevně vtisklý i osobní a svérázně osobitý příběh šperkařky Nastassii.