Zásady ochrany osobních údajů

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Správcem osobních údajů je MgA. Anastázie Kahotski, se sídlem Havanská 131/14, Praha
7, Česká republika, IČ: 28875087, DIČ: CZ8460171962, Kontaktní údaje prodávajícího:
email: info@nastassiaaleinikava.com, tel.č.: +420 608 465 546

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje jsou zpracovány pro účely registrace, nákupu prostřednictvím internetového
obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajících mezi vámi a prodávající MgA.
Anastázii Kahotski (dále jen „Prodávající“). Jde o následující osobní údaje: jméno,
příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodací adresa, IP adresa
zákazníka.
Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je souhlas tímto daný správci ve
smyslu:
– plnění smlouvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR práv a plnění povinností správce podle
článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
– článku 6 ods.1písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu
těchto údajů (dále "GDPR") pro účely přímého marketingu, pokud nedošlo k objednávce
zboží,
– oprávněný zájem správce k provedení přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f)
GDPR
Zpracování osobních údajů je v případě nákupu zboží prostřednictvím internetového
obchodu, nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží a pro účely plnění zákonné
povinnosti prodávajícího.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl.
22 GDPR.

3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH DAT
Osobní údaje jsou zpracovávány na dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu (maximálně po dobu 3 let od ukončení smluvního
vztahu) nebo do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v písemné formě
adresované prodávajícímu, a to poštou, telefonicky nebo elektronicky na e-mail
info@nastassiaaleinikava.com

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH DAT
Příjemci osobních údajů jsou osoby
– podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

– zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-
shopu,
– zajišťující marketingové služby.
5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:
– na přístup k osobním údajům
– na opravu osobních údajů
– na omezení zpracování osobních údajů
– na výmaz osobních údajů
– na přenositelnost osobních údajů
– vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Pokud se domníváte, že byla porušena Vaše právo na ochranu osobních údajů, máte
právo podat stížnost na Úřad.

6. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH DAT
Správce se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto údajům nebo k jejich
ztrátě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné
osoby povinné zachovávat mlčenlivost o osobních údajích. Správce přijal technická
opatření k zabezpečení datových úložišť a osobním údajům evidovaným v listinné podobě.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Odesláním objednávky z internetového obchodu potvrzujete, že jste se s podmínkami
ochrany osobních údajů seznámili a bezvýhradně s nimi souhlasíte. Správce si vyhrazuje
právo měnit tyto podmínky. Aktuální verze podmínek je zveřejněna na internetových
stránkách správce.

Datum poslední aktualizace 1.05.2019